Refund policy

Due to the digital nature of these products all sales are final after download. After purchase, presets are delivered as a digital download.
This Vivid Presets Licence is only for personal or professional use. May not be resold, loaned or gifted to another individual or party. You may not share, loan or redistribute and sell or copy any of these files in any way.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w następującej sytuacji:
- jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
- do momentu pobrania przez Klienta pliku elektronicznego ze stron Sklepu.

Zasady korzystania z plików elektronicznych:
Licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku.
Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów lub kopii w celach komercyjnych.
Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego,
Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne wyłącznie przed wykorzystaniem przez Klienta (poprzez kliknięcie) linku umożliwiającego pobranie pliku. Po wykorzystaniu linku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - z uwagi na charakter świadczenia, który uniemożliwia jego zwrot.